info@matroll.com 03-8920 2690   CD KEY RENEWAL
 
 
  PUBLICATION
 AMALAN PENYELIDIKAN COUNSELING
 SOCIETY & COUNSELING
 STRATEGIES IN COUNSELING
 SELF ENHANCED ACTIVE LEARNING
 
  PENULISAN TESIS
 
 
Penyelidikan merupakan suatu proses saintifik.  Penyelidik wajar sedar tentang beberapa peringkat di dalam penyelidikan dan perlu menguasai kemahiran melaksanakan proses penyelidikan pada peringkat yang berkenaan.  Buku ini memberi panduan kepada penyelidik yang baru berjinak-jinak dengan penyelidikan.  Selain itu, menariknya buku ini ialah kerana ia turut mengemukakan beberapa petua kepada penyelidik tentang cara memudahkan analisis data dalam usaha menulis laporan kajian.  Pengarang turut membimbing penyelidik tentang cara mengatasi masalah yang sering berlaku dalam penyelidikan terutamanya sain social terapan berhubung kejituan dapatan kajian.  Tumpuan juga dititikberatkan pada penentuan jenis persampelan apabila ujian statistic diguna bagi memastikan kejituan analisis data dalam menjalankan penyelidikan.  Cara memperoleh kebolehpercayaan yang baik bagi penggubalan inventori juga diberi tumpuan.  Di samping itu pengarang juga mengemukakan pentingnya etika penyelidikan dipatuhi oleh para penyelidik.
 
 
 
 
EVENTS
Action Research by JPN Selangor - Official Launching
 
National MGGM Convention
 
SEMINARS AND TRAININGS
 
 
 
 
Designed and developed by
 
 
  Evaluated by Supported by Designed for
 
 
 
       
 
 
 
tv_01   tv_02
 
 
© 2014 Matroll Technology Sdn Bhd. All rights reserved. Company | Education | Industry IT | Publications | Training | Contact