info@matroll.com 03-8920 2690   CD KEY RENEWAL
 
 
ENGLISH | BAHASA MELAYU
 
PENGENALAN

OÆSIS™ Job Interest Inventory Home Edition merupakan perisian penting untuk ibu-bapa memahami serta memantau minat kerja dan laluan kerjaya untuk anak-anak mereka. Ibu-bapa tidak boleh mengambil mudah tentang cita-cita anak-anak mereka dalam alam kerja pada abad ke 21. OÆSIS™ Job Interest Inventory Home Edition boleh membantu ibu-bapa untuk mendapatkan kesedaran serta memahami minat kerja serta potensi kerjaya anak-anak mereka. Sehubungan ini, laporan akhir yang dikeluarkan oleh inventori ini boleh dijadikan panduan untuk membuat persediaan perancangan pendidikan dan vokasional bagi memastikan laluan kerjaya anak-anak secara realistik.

OÆSIS Job Interest Inventory Home Edition begitu mesra dan mudah untuk digunakan. Sebaik sahaja 84 item dalam soal selidik inventori ini disempurnakan, penggunanya akan mendapat secara serta merta alam minat pekerjaan dan minat kerja mereka dalam bentuk skor dan Carta.  Laporan terakhir yang disediakan juga memuatkan kumpulan alam pekerjaan yang paling sesuai bagi minat kerja yang berpotensi untuk penggunanya. Laporan akhir ini boleh dicetak dan rekodnya sedia di simpan secara automatik di dalam komputer. OÆSIS Job Interest Inventory Home Edition juga sesuai untuk diguna oleh kaunselor pelajar di institusi pendidikan, dan personel sumber manusia yang mempunyai minat dalam perkembangan kerjaya.

 

KEBAIKAN

  • Memudahkan ibu-bapa untuk memahami minat kerja dan kerjaya anak-anak
  • Penting bagi ibu-bapa untuk perancangan tentang pendidikan dan laluan kerjaya anak-anak
  • Mesra dan mudah untuk diguna
  • Carta yang mudah untuk pentafsiran
  • Hasil laporan serta merta yang boleh dicetak dan disimpan secara automatic dalam komputer
 
   
Mudah dan Mesra
Seronok dan Mudah digunakan
  84 Item Soal Selidik
Mudah untuk menjawab
  Pengiraan segera
Nilai skor yang tepat
 
 
Analisis yang pantas
Profil laluan Kerjaya Pengguna
  Laporasn yang ringkas dan tepat
Mudah untuk ditafsir
 
Pelbagai Pengguna dan 84 item
Soal Selidik Secara Rawak
 
"alat perisian yang penting bagi memudahkan ibu-bapa merancang tentang laluan pendidikan dan kerjaya untuk anak-anak mereka"
 
 
BUAT PESANAN ANDA DI SINI
Pembelian Key CD untuk 1 Tahun Pengaktifan
 
 
© 2016 Matroll Technology Sdn Bhd. All rights reserved.